A3، A4، A5، A6 اندازه کاغذ


ابعاد کاغذ سری A در حال حاضر در سراسر جهان به عنوان یک استاندارد شناخته شده است. و تنها در ایالات متحده و کانادا به عنوان یک استاندارد آن را امضا نکرده است ابعاد و اندازه کاغذ توسط ISO 216 تعریف شده است، در جدول زیر هر دو اندازه میلیمتر و اینچ داده شده است. نمودار اندازه وسط توضیح بصری از چگونگی اندازه های مربوط هر یک به دیگر را نشان داده است.
- برای مثال A5 نیمی از اندازه کاغذ A4 و A6 نیمی از A5 می باشد و A2 نیمی از اندازه کاغذ A1 است .
- در جدول سمت چپ اندازه کاغذ استاندارد از 4A0 به A10 آمده است.
- برای اندازه گیری سانتی متر می توانید با تقسیم ارزش میلی متر (MM) بر 10 مقدار سانتی متر (CM) را بدست آورید.


برای بزرگ نمایی تصاویر روی آن ها کلیک کنید.

اندازه و سایز کاغذ

A1،A2،A3،A4،A5،A6 اندازه کاغذ
A1،A2،A3،A4،A5،A6 اندازه استاندارد کاغذ
A1،A2،A3،A4،A5،A6 ابعاد کاغذ
کارشناس واتس اپ تلفن تماس