صنعت چاپ | ساختار و تشکیلات سازمانی


حرفه چاپ از حالت پیشه وری و صنعت متکی به نیرو خارج شده و به صورت صنعتی مبتنی بر فن آوری متکی به صنایع تبدیل شده است ، بنابراین صنعت چاپ نیاز به دوره های جامع با برنامه ریزی دقیق دارد ، تا بتواند نیروهای کار آزموده و متخصص را هماهنگ با تغییرات روزمره در صنعت چاپ پرورش دهد . تولید و چاپ یک اثر نیاز به همکاری و مهارت افراد زیادی دارد ، و صنایع نیز در این راستا تجهیزات و مواد خام مورد نیاز را مثل کاغذ و مقوا فیلم مرکب و پلیت عرضه می کنند. صنعت چاپ به طور معمول تولید بر اساس سفارش که باید برابر با نیاز خاص مشتری تولید شود ، مثل بروشور و کاتالوگ فرم های تجاری تنها استثنای موجود در چاپ کتاب و روزنامه است ، که معمولا چاپخانه دار و سفارش دهنده یکی است.صنعت چاپ بر خلاف شایعات و با توجه فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن محصولات همواره رو به رشد بوده رسانه های چاپی مبتنی بر تبلیغات و بسته بندی روز به روز وسیع تر می شوند، (با توجه به حسی و فیزیکی بودن محصولات چاپی) ، بنابرین صنعت چاپ هنوز یک صنعت زنده و پویا می باشد.

کارشناس واتس اپ تلفن تماس