لیتوگرافی


لیتوگرافی یکی از قدیمی ترین بخش های شبکه چاپ می باشد، که دارای افراد متخصص با بیش از 40 سال سابقه در صنعت لیتوگرافی می باشند. لیتوگرافی یکی از مهمترین بخش های پیش از چاپ می باشد، که درکیفیت تولید نهایی انواع محصولات چاپی شامل : کارت ویزیت، پوستر، بروشور، کاتالوگ، سربرگ و ست اداری غیره تاثیر گزار می باشد. تهیه فیلم ، زینک پلیت دیجیتال با استفاده از دستگاههای امیجستر و پلیت ستر ظهور و کپی دیجیتال می باشد. این مرحله پیش از چاپ پس از طراحی و فرم بندی در نرم افزارهای طراحی و چک کردن کانال های CMYK فایل به طور مستقیم از سیستم به دستگاه پلیت سترمی رسد ، و زینک بصورت آماده تحویل می شود که آماده چاپ می شود ، لازم به ذکر است یک سفارش تمام رنگی افست نیاز به 4 پلیت مشکی ، آبی ، قرمز ، زرد دارد که بوسیله این چهار زینک، رنگ اصلی تصاویر ساخته می شوند ، لیتوگرافی از دو کلمه يونانی ليتو يعنی سنگ و گرافين يعني نوشتن تشکيل شده است ، يعنی نوشتن بر روي سنگ به سال 1796 بر می گردد اين روش به وسيله آلويس زنه فلدر کشف شد .

خدمات پیش از چاپ , لیتوگرافی
دستگاه لیتوگرافی,تهیه فیلم و زینک
کارشناس واتس اپ تلفن تماس