قیمت چاپ فاکتور


قیمت چاپ فاکتور شبکه چاپ بر مبنای : تعداد نسخه ، نوع کاغد کاربن دار (کاربن لس) یا بدون کاربن بودن نوع چاپ ، چاپ افست یا ریسو نوع کاغد الوان ایرانی یا اندونزی سایز و ابعاد ، صحافی سرچسب یا پرفراژ دار بودن ، شماره دار بودن یا بدون شماره بودن آن تعیین می گردد ، چاپ فاکتور رسمی شامل هزینه های : شماره ، صحافی ، ترتیب برش و بسته بندی اختصاصی شبکه چاپ می باشد ، فاکتور فروش رسمی یک ابزار بازاریابی بسیار مهم است که شاید سال ها این سند در بایگانی مشتریان باشد ، پس طراحی زیبا و اطلاعات رسمی ، تماس ، لوگو در آن امری ضروری می باشد ، طی آمار 10 ساله مجموعه شبکه چاپ تولید کننده فاکتور ، چاپ فاکتور رسمی با شماره ملخی کاربن لس یا کاربن دار بصورت سرچسب و ملخی بیشترین آمار تولید را در ایران داشته اند ، در این لیست قیمت (بهار 1403) 2 فرم کاربن دار کاربن لس (NCR) و بدون کاربن آورده شده است که در تیراژ 500 و 1000 شماره ، سه برگی و دو برگی در سایز A4 , A5 می باشد ، در صورت درخواست چاپ با تیراژ بیشتر و سایز های متنوع ، تعداد نسخ بالاتر و رنگ های چاپ بصورت ساختگی می توانید قیمت تعرفه انواع فاکتور رسمی فروش با شماره تماس 71333344-021 استعلام لحظه ای بگیرید .

قیمت چاپ فاکتور فروش


چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 2/450/000 تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس رو : تحریر 80 گرم والوان

 • گرماژ زیر : الوان 70 اصلی

 • رنگ : تک رنگ افست

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 سه برگی

چاپ فاکتور سه برگی نسخه اول سفید نسخه دوم و سوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 2/980/000 تومان

 • فاکتور A4 سه برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم (اصلی)

 • رنگ : تک رنگ افست

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 3000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A5 دو برگی

چاپ فاکتور دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور دو برگی

قیمت 1/780/000 تومان

 • فاکتور A5 دو برگی

 • سایز : 14 * 21

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم

 • رنگ : تک رنگ افست

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

قیمت چاپ فاکتور کاربن لس


چاپ فاکتور A4 دو برگی

فرم دو برگی کاربن دار نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن لس

قیمت چاپ فاکتور کاربن دار

قیمت 2/650/000 تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 29 * 21

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ مشکی

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 سه برگی

فرم سه برگی کاربن دار نسخه اول سفید نسخه دوم و سوم کاربن لس

تعرفه چاپ فاکتور

قیمت 3/280/000 تومان

 • فاکتور A4 سه برگی

 • سایز : 29 * 21

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ مشکی

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 3000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A5 دو برگی

فرم کاربن لس دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن دار

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 1/930/000 تومان

 • فاکتور A5 دو برگی

 • سایز : 14 * 21

 • گرماژ و جنس : کاربن دار

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

تعرفه قیمت چاپ فاکتور


چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور کاربن لس دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن دار

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 2/350/000 تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 500 شماره

 • تعداد برگ : 1000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور تحریر دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 2/240/000 تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 500 شماره

 • تعداد برگ : 1000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 سه برگی

چاپ فاکتور کاربن لس سه برگی نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن لس

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 2/400/000 تومان

 • فاکتور A4 سه برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 500 شماره

 • تعداد برگ : 1500 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ قبض رنگی و بلیط

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 3/450/000 تومان

 • قبض رنگی و بلیط

 • سایز : 21 * 9/5

 • گرماژ و جنس : 80 گرم

 • رنگ : 4 رنگ

 • تیراژ : پرفراژ 2 شماره

 • تعداد برگ : 3000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ قبض 2 برگی کاربن دار و رسید

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 4/280/000 تومان

 • قبض 2 برگی کاربن دار و رسید

 • سایز : 21 * 9/5

 • گرماژ و جنس : کاربن دار

 • رنگ : 4 رنگ

 • تیراژ : پرفراژ 2 شماره

 • تعداد برگ : 6000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ قبض دسته چکی و رسید

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 1/930/000 تومان

 • قبض دسته چکی و رسید

 • سایز : 21 * 9/5

 • گرماژ و جنس : 80 گرم

 • رنگ : یک رنگ

 • تیراژ : پرفراژ 2 شماره

 • تعداد برگ : 3000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری


سوالات رایج چاپ فاکتور


 • فاکتور ها در سایز a5 a4 ، بصورت کاربن دار و الوان در دو و سه نسخه مرسوم است ، سفید و صورتی زرد که همیشه در انتهای برگه است ، شماره سریال سمت چپ بالا قرمز رنگ است . برای پرفراژ 1.5 سانت فضای برش الزامی می باشد ، و رعایت 5 میلیمتر برای برش اطراف . کاغذ تحریر 80 سفید و الوان 65 گرمی رنگی جهت استفاده از پرینتر و کاغذ کاربن دار 45 گرمی برای نوشتن دستی بدون گذاشتن کاربن مناسب و پرطرفدار می باشد .

 • شما پس از خرید یک محصول یا خدمات و پرداخت هزینه نیاز به یک رسید برای صورتحساب مالی خود دارید و ارائه دهنده خدمت موظف به چاپ فاکتور است ، این پرداخت باید همراه یک نسخه فاکتور باشد ، چاپ فاکتور رسمی در واقع حکم رسید ، اطلاع از دریافت درست و سالم خدمات و محصول با ذکر جزئیات شرح کالا (تخفیف ، مبلغ فی ، مبلغ کل ، ارزش افزوده و ... ) است ، فاکتور کاربن لس معمولا بصورت دو برگی یا سه برگی (نسخه) کاربن دار (لس) و با شماره سریال ملخی تولید می شود ، یک نسخه به مشتری ارائه می شود نسخه دوم حسابدار و نسخه سوم بطور معمول بایگانی می شود برای مراجعات بعدی ، چاپ فاکتور رسمی باعث حفظ ارتباط با مشتری شما می شود.

 • اهمیت کاربرد فاکتور فروش را دست کم نگیرید؛ چراکه نقشی سازنده و بسیار حیاتی در کسب‌و‌کار شما ایفا می‌کند. بسیاری از طراحان فاکتور فروش آن را زیرمجموعه و ابزاری بسیار مهم در هر حرفه می‌دانند. جهت طراحی و چاپ فاکتوری رسمی دوبرگی و سه برگی اختصاصی و حرفه‌ای می‌توانید به مجموعه شبکه چاپ مراجعه کنید. شبکه چاپ با بهره‌گیری از ایده‌هایی خاص و ویژه به چاپ فاکتور رسمی با شماره سریال برجسته ملخی منحصر‌به‌فرد می‌پردازد. درج محاسبات دقیق و با‌ کیفیت بالا لازمه فاکتور به‌‌شمار می‌رود؛ بنابراین شبکه چاپ فاکتوری با کیفیت بالا کاربن لس یا کاربن دار و کاغذ استاندارد را در اختیارتان قرار خواهد داد.

 • در تمام موسسات، شرکت‌ها، ادارات و... محاسبات مالی زیادی در جریان است که جهت نظم‌بخشی به آن‌ها از فاکتور رسمی استفاده می‌شود. فاکتورها معمولا به‌صورت تک برگی ، دوبرگی ، سه برگی ماهیانه یا سالانه چاپ می‌‌شوند؛ بنابراین جهت محاسبه دقیق این اطلاعات باید از فاکتورهایی با کیفیت و حرفه‌ای استفاده شود. فاکتور شامل اطلاعاتی مانند تاریخ، نام فروشنده و خریدار، امضا و مهر فروشنده، کد ملی و اقتصادی، شماره تلفن، آدرس و در برخی موارد شماره فکس است. در چاپ فاکتور رسمی گلاسه ، تحریر باید برگه‌هایی باکیفیت و ماندگار مورد استفاده قرار گیرند که اطلاعات لازم را تا مدت‌ها قابل خواندن نگه دارد.

 • چاپخانه شبکه چاپ با بیش از 40 سال سابقه درخشان در این صنعت و منطقه بهارستان (ظهیرالاسلام) تهران کلیه مراحل چاپ فاکتور کاربن لس یا الوان رنگی را در این مجموعه بدون واسطه بصورت فوری و ارزان قیمت تولید می شود .
  مراحل تولید و چاپ شامل :

  خرید کاغذ بدون واسطه با کیفیت (کاربن لس یا الوان رنگی اندونزی)

  چاپ افست بدون افت کیفیت و رنجه شدن

  شماره زنی ملخی و برجسته قرمز (فارسی یا لاتین)

  ترتیب بصورت ماشینی و اتوماتیک

  صحافی سرچسب یا پرفراژ از سمت چپ یا بالا

 • چاپ فاکتور رسمی باید دارای چند ویژگی باشد :

  نحوه چاپ بصورت افست باشد ( افست سفارش بصورت رنجه در نمی آید بر خلاف چاپ ریسو ).

  استفاده از کاغذ مرغوب و تازه تولید شده ( کاغذ کاربن دار در مرور زمان خاصیت از دست می دهد).

  چاپ فاکتور رسمی با شماره ملخی برجسته جهت تایید امور دارایی .

  ترتیب صحیح بر اساس رنگ ها و مشخصات .

  صحافی سرچسب (بصورت متداول) و برش صحیح جهت رو هم خوری نسخ فاکتور .

 • کاغذ مورد استفاده در چاپ فاکتور معمولا 2 دسته هستند :

  کاغذ کاربن دار (کاربن لس) با گرم 55 گرم جهت سهولت در نوشتن ، بدون نیاز به کاربن گذاشتن

  کاغذ الوان ایرانی یا اندونزی : گرم بین 60 تا 70 گرم دارند .

  کاغذ تحریر : کاغذ 80 گرم سفید برای نسخه روی فاکتور مورد استفاده است .

 • چاپ فاکتور ارزان این فاکتور ها معمولا از کاغذ های گرم پایین و الوان رنگی ایرانی استفاده می شود ، از چاپ افست تک رنگ ، ترتیب و شماره استفاده می شود ، تولید بیش از 5000 شماره سریال باعث کاهش هزینه می گردد ، این خدمات در مجموعه ما با توجه به بدون واسطه بودن ارزان و بصرفه تولید می شود .

 • جهت سهولت در تولید چند نوع قالب فاکتور در درسترس مشتران قرار گرفته که از طریق سایت تمپلیت قابل دانلود است ، گر قالب خاصی ندارید می توانید از فرم خام چاپ فاکتور رسمی A4 را از بخش قالب فاکتور رسمی دانلود کنید ، فرمت فایل چاپ باید به‌ صورت CMYKو با 300 رزولوشن باشد . همچنین فواصل سطر و ستون ها و جای نوشتن اعداد رعایت و چک شود . ما در فرمت‌ های TIF،TIFF،EPS،AI،PSD و PDF را می‌پذیریم . سند های PSD،PDF و AI باید در حالت CMYK باشند تا از خروجی دقیق رنگ اطمینان حاصل شود. لطفاً توجه داشته رزولوشن پرونده باید 300dpi تنظیم شود.

 • بطور معمول ترتیب فاکتور 2 برگی : سفید و زرد و فاکتور 3 برگی ( سفید ، صورتی و زرد ) می باشد البته با توجه به سیستم بایگانی هر شرکت متفاوت است بطور معمول کاغذ زرد به علت عدم اثر گذاری کاربن نسخه آخر قرار می گیرد ، برخی از شرکت ها جهت سهولت و نشان گذاری چاپ فاکتور کاربن لس از بغل نویس (رنگ بندی کاغذ و نام بخش) کنار نسخه استفاده می کنند .

 • سفارش چاپ فاکتور رسمی بر اساس نوع انتخاب چاپ شما، زمانبدی تولید می شود ، زمان عادی برای چاپ فاکتور کاربن لس رسمی 3 الی 4 روز کاری است. و چاپ فوری در 48 ساعت و دو روزه تولید می شود ، زمان تولید یک روز پس از تائید سفارش و پرداخت شما آغاز می‌شود. اگر سفارش شما تائید فنی شود و پرداخت توسط قبل 12 ظهر پردازش شود، زمان تولید آن روز شروع می‌شود. البته ما تمام تلاش خود را برای ارائه مناسب‌تر انجام می‌دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است تولید گاهی تحت تاثیر تاخیر های پیش‌بینی ‌نشده قرار گیرد. بسته به روش حمل ‌و نقلی و مقصدی که شما انتخاب می‌کنید، به طور کلی 1 تا 2 روز دیگر به زمان تولید اضافه می‌شود.

چاپ فاکتور
قیمت چاپ فاکتور
 چاپ فاکتور کاربن لس
چاپ فاکتور فروش
چاپ کاربن دار
تعرفه چاپ فاکتور فروش
کارشناس واتس اپ تلفن تماس