• تلفن : 77619088 - 021

قیمت چاپ فاکتور


قیمت چاپ فاکتور شبکه چاپ بر مبنای : تعداد نسخ ، نوع کاغد کاربن دار یا بدون کاربن بودن نوع چاپ ، چاپ افست یا ریسو نوع کاغد الوان ایرانی یا اندونزی سایز و ابعاد ، صحافی سرچسب یا پرفراژ دار بودن ، شماره دار بودن یا بدون شماره بودن آن تعیین می گردد ، کلیه هزینه های شامل شماره ، صحافی ، ترتیب برش و بسته بندی اختصاصی شبکه چاپ می باشد ، فاکتور فروش یک ابزار بازاریابی بسیار مهم است که شاید سال ها این سند در بایگانی مشتریان باشد ، پس طراحی زیبا و اطلاعات تماس و لوگو در آن امری ضروری می باشد ، در این لیست قیمت (سال 98) 2 فرم کاربن دار (NCR) و بدون کاربن آورده شده است که در تیراژ 500 و 1000 شماره ، سه برگی و دو برگی در سایز A4 , A5 می باشد ، در صورت درخواست چاپ با تیراژ بیشتر و سایز های متنوع ، تعداد نسخ بالاتر و رنگ های چاپ بصورت ساختگی می توانید قیمت تعرفه انواع فاکتور فروش و رسمی با شماره تماس 77619088-021 استعلام لحظه ای بگیرید .

قیمت چاپ فاکتور فروش


چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 480 هزار تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 سه برگی

چاپ فاکتور سه برگی نسخه اول سفید نسخه دوم و سوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 640 هزار تومان

 • فاکتور A4 سه برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 3000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A5 دو برگی

چاپ فاکتور دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور دو برگی

320 هزار تومان

 • فاکتور A5 دو برگی

 • سایز : 14 * 21

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم

 • رنگ : تک رنگ مشکی

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

قیمت چاپ فاکتور کاربن لس


چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور دو برگی کاربن دار نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن لس

قیمت چاپ فاکتور کاربن دار

قیمت 495 هزار تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 29 * 21

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ مشکی

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 سه برگی

چاپ فاکتور سه برگی کاربن دار نسخه اول سفید نسخه دوم و سوم کاربن لس

تعرفه چاپ فاکتور

قیمت 650 هزار تومان

 • فاکتور A4 سه برگی

 • سایز : 29 * 21

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ مشکی

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 3000 برگ

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A5 دو برگی

چاپ فاکتور کاربن لس دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن دار

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 330 هزار تومان

 • فاکتور A5 دو برگی

 • سایز : 14 * 21

 • گرماژ و جنس : کاربن دار

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 1000 شماره

 • تعداد برگ : 2000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

تعرفه قیمت چاپ فاکتور


چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور کاربن لس دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن دار

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 355 هزار تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 500 شماره

 • تعداد برگ : 1000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 دو برگی

چاپ فاکتور تحریر دو برگی نسخه اول سفید نسخه دوم الوان اندونزی

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 325 هزار تومان

 • فاکتور A4 دو برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : تحریر 80 گرم

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 500 شماره

 • تعداد برگ : 1000 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری

چاپ فاکتور A4 سه برگی

چاپ فاکتور کاربن لس سه برگی نسخه اول سفید نسخه دوم کاربن لس

قیمت چاپ فاکتور

قیمت 395 هزار تومان

 • فاکتور A4 سه برگی

 • سایز : 21 * 29

 • گرماژ و جنس : کاربن لس

 • رنگ : تک رنگ

 • تیراژ : 500 شماره

 • تعداد برگ : 1500 عدد

 • تحویل : 2 الی 4 روز کاری