• تلفن : 77619088 - 021

چاپ فرم پیوسته کامپیوتر , کاغذ بهم پیوسته


تولید و چاپ انواع فرم پیوسته,کاغذ بهم پیوسته : کاربن لس , اداری , عمومی , خط دار , آزمایشگاهی , کاربن دار جهت بانک ها موسسات سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی توسط افراد با سابقه مجموعه شبکه چاپ از 1 نسخه تا 5 نسخه کاربن لسو بدون کاربن جهت اسفاده از پرینتر های سوزنی .


برای دریافت اطلاعات کاغذ کامپیوتر و مشاوره چاپ با ما تماس بگیرید.